Δευτέρα, Μαρτίου 21, 2011

HOSTESS...


Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011


Βασικά σημεία:

[Για τη Λιβύη:]

·          Η διεθνής κοινότητα έχει πάρει ξεκάθαρη θέση και απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός  και προστασία του άμαχου πληθυσμού.  Είναι απογοητευτικό ότι τα πράγματα έχουν φθάσει ως εδώ. Είναι απογοητευτικό ότι το καθεστώς Καντάφι απάντησε στα αιτήματα του λιβυκού λαού για αλλαγή και δημοκρατία με όπλα, με βία και αυτή η βία -σε αυτό είναι σύμφωνη η διεθνής κοινότητα- πρέπει να σταματήσει.
·          Στο Παρίσι η διεθνής κοινότητα επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα και την απαίτησή της για την εφαρμογή της Απόφασης 1973. Φίλες χώρες, εταίροι και σύμμαχοι έχουν αναλάβει ήδη δράση. Η Ελλάδα δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και της εφαρμογής της Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 1973 παρέχει διευκολύνσεις, υποστηρικτικού χαρακτήρα σε φίλες ή σύμμαχες χώρες.
·          Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τα κράτη μέλη που είναι εκτεθειμένα σε μεταναστευτικές πιέσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα και το τόνισα αυτό σε όλους τους τόνους στην δική μου παρέμβαση, σήμερα στο Συμβούλιο. Είναι μία κοινή προσπάθεια, είναι μια προσπάθεια που θα δοκιμάσει και την ενότητα αλλά και την ετοιμότητά μας.

[Για την πειρατεία ανοικτά της Σομαλίας:]

·          Στο πλαίσιο της όλης συζήτησης για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σομαλία τέθηκε σήμερα από πλευράς μου και αυτό το ζήτημα ανθρωπιστικού κυρίως χαρακτήρα, αυτό της κατάστασης των ομήρων ναυτικών στα χέρια των πειρατών στη Σομαλία.
·          Μετά από προσπάθειές μας σήμερα εισήχθη σχετική αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Σομαλία, τα οποία υιοθετήσαμε σήμερα, όπου εκφράζεται η έντονη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα και επισημαίνεται η ανάγκη αντιμετώπισης της δεινής κατάστασης την οποία βιώνουν καθημερινά οι όμηροι ναυτικοί. Προσβλέπω βεβαίως και στην ανάλογη, επί του εδάφους, συνέχεια σε αυτό το θέμα. 

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ: To κύριο θέμα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν, όπως αντιλαμβάνεσθε, οι εξελίξεις στη Λιβύη. Γνωρίζουμε όλοι την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει υιοθετήσει την Απόφαση 1973. Η διεθνής κοινότητα έχει πάρει ξεκάθαρη θέση και απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός  και προστασία του άμαχου πληθυσμού.  Είναι απογοητευτικό ότι τα πράγματα έχουν φθάσει ως εδώ. Είναι απογοητευτικό ότι το καθεστώς Καντάφι απάντησε στα αιτήματα του λιβυκού λαού για αλλαγή και δημοκρατία με όπλα, με βία και αυτή η βία -σε αυτό είναι σύμφωνη η διεθνής κοινότητα- πρέπει να σταματήσει.

Από την πρώτη στιγμή και εμείς, ως Ελλάδα, θέσαμε ως προτεραιότητα, ως απαραίτητη προϋπόθεση, την υιοθέτηση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που θα καθόριζε τη στάση και θα παρείχε τη νομιμοποιητική βάση για την απάντηση της διεθνούς κοινότητας, με το εμπάργκο και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του καθεστώτος. Περιορίσαμε πρώτα από όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή του ο Καντάφι για το καθεστώς του.  Με την παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διασφαλίσαμε ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία. Όμως το καθεστώς συνέχισε να επιτίθεται στους αμάχους. Ήταν και είναι υποχρέωση όλων μας να μην επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. 

Το περασμένο Σάββατο στο Παρίσι η διεθνής κοινότητα επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα και την απαίτησή της για την εφαρμογή της Απόφασης 1973. Φίλες χώρες, εταίροι και σύμμαχοι έχουν αναλάβει ήδη δράση. Η Ελλάδα δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και της εφαρμογής της Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 1973 παρέχει διευκολύνσεις, διευκολύνσεις  υποστηρικτικού χαρακτήρα σε φίλες η σύμμαχες χώρες.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ΝΑΤΟ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις για να καθορίσει την εμπλοκή στην επιχείρηση του εμπάργκο όπλων, τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και η ΕΕ με τις αποφάσεις που πήραμε πριν από λίγο αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ανθρωπιστικό τομέα σε όλες του τις διαστάσεις, πάντα στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, και σε συντονισμό με τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τα κράτη μέλη που είναι εκτεθειμένα σε μεταναστευτικές πιέσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα και το τόνισα αυτό σε όλους τους τόνους στην δική μου παρέμβαση, σήμερα στο Συμβούλιο. Είναι μία κοινή προσπάθεια, είναι μια προσπάθεια που θα δοκιμάσει και την ενότητα αλλά και την ετοιμότητά μας.

Όλες οι χώρες της περιοχής, χώρες αραβικές, χώρες αφρικανικές, μαζί με τους εταίρους μας πρέπει ν’ αποδείξουμε την αποφασιστικότητά μας στο καθεστώς Καντάφι και η έγκριση ακόμα και η συμμετοχή, ειδικά των αραβικών χωρών, είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Η Ελλάδα, τέλος, έχει άμεσα συμφέροντα στην περιοχή. Από τις εξελίξεις επηρεάζεται καθοριστικά η ασφάλεια και η σταθερότητα όλης της γειτονιάς μας. Την πολιτική μας, την πολιτική της Ελλάδας, υπαγορεύουν αυτονόητες αρχές του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά βεβαίως και τα άμεσα συμφέροντα της χώρας μας. Συνεχίζουμε να ελπίζουμε και θα προσπαθήσουμε για μια διπλωματική-πολιτική λύση στην κρίση και σε αυτή την προσπάθεια η Ελλάδα είναι στην διάθεση της διεθνούς κοινότητας.

Θα ήθελα να πω και δύο λόγια ακόμα για ένα άλλο σημαντικό θέμα για την Ελλάδα. Είναι για το ζήτημα των ομήρων πειρατείας στη Σομαλία.

Στο πλαίσιο της όλης συζήτησης για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σομαλία τέθηκε σήμερα από πλευράς μου και αυτό το ζήτημα ανθρωπιστικού κυρίως χαρακτήρα, αυτό της κατάστασης των ομήρων ναυτικών στα χέρια των πειρατών στη Σομαλία.

Με επιστολή μου, προ μηνός περίπου, προς την Υπάτη Εκπρόσωπο την κα Ashton και την Επίτροπο επί Ανθρωπιστικών Θεμάτων κα. Georgieva είχα θέσει το θέμα, επισημαίνοντας την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων, για την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού  πάντα, της δεινής κατάσταση των ομήρων ναυτικών, μέσω διεθνούς συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και μετά από προσπάθειές μας σήμερα εισήχθη σχετική αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Σομαλία, τα οποία όπως είπα υιοθετήσαμε σήμερα, όπου εκφράζεται η έντονη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα και επισημαίνεται η ανάγκη αντιμετώπισης της δεινής κατάστασης την οποία βιώνουν καθημερινά οι όμηροι ναυτικοί. Προσβλέπω βεβαίως και στην ανάλογη, επί του εδάφους, συνέχεια σε αυτό το θέμα. 

Ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Η Ελλάδα συμμετέχει, στο βαθμό που δηλώσατε και εσείς, παρέχοντας  βάσεις και διευκολύνσεις. Βλέπετε να προχωράει η υπόθεση μέσω ΝΑΤΟ ή οι δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ έχουν μπλοκάρει την κατάσταση;

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ: Όπως είπα και προηγουμένως, οι διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ συνεχίζονται και τώρα που μιλάμε. Χθες αργά το βράδυ, περίπου τα μεσάνυχτα, όταν φτάσαμε, είχε τελειώσει η χθεσινή συνεδρίαση όπου είναι γνωστό ότι δεν υπήρξε μια συμφωνία, ιδιαίτερα πάνω στο θέμα της λεγόμενης “no flying zone”. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σήμερα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να πω ποιό θα είναι το αποτέλεσμα. ‘Οπως είπατε και ο ίδιος υπάρχει ένα μέλος της συμμαχίας, η Τουρκία, η οποία χθες έφερε αντιρρήσεις, θα δούμε σήμερα, στη συνέχεια των διαβουλεύσεων, εάν η Τουρκία θα άρει αυτές τις αντιρρήσεις. Θα ήθελα απλώς να τονίσω,  από τη δική μας την πλευρά, δεν νομίζουμε ότι είναι σκόπιμο και δεν θα θέλαμε και να  δούμε και να βλέπουμε τόσο σημαντικά θέματα όπως η αντιμετώπιση των εξελίξεων στη Λιβύη, εδώ όπου η Διεθνής Κοινότητα πραγματικά κατάφερε να  μιλήσει με μία φωνή έως τώρα, τόσο σημαντικά ζητήματα λοιπόν να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης  και για άλλα θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις εξελίξεις  στη Λιβύη. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που έχουμε, να δείχνουμε την απαραίτητη υπευθυνότητα και ελπίζω αυτό το πνεύμα σήμερα στις διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ  να υπερισχύσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:   Μας είπατε ότι θα πάτε στο Βερολίνο μετά τις Βρυξέλλες. Για ποιό σκοπό;

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ:  Είναι μια επίσκεψη η οποία είναι προγραμματισμένη εδώ και καιρό για μία ομιλία μου σε μια εκδήλωση για τις οικονομικές εξελίξεις  αλλά και στη γερμανική Βουλή, ακριβώς για το θέμα των οικονομικών εξελίξεων. Για να μην υπάρχουν οι οποιεσδήποτε παρερμηνείες, δεν έχει καμία σχέση με το θετικό για την Ελλάδα αποτέλεσμα που πέτυχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός  εδώ στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής του Eurogroup.  Και θα έχω βεβαίως με την ευκαιρία της επίσκεψής μου και της διαμονής μου στο Βερολίνο συνάντηση με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Guido Westerwelle, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα θέματα στις τελευταίες εξελίξεις, αλλά νομίζω  ότι είναι αναμενόμενο στις αυριανές μας συζητήσεις να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο το θέμα των εξελίξεων στη Λιβύη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ένα άσχετο θέμα: Υποθέτω είσαστε ενημερωμένος ότι ο εισηγητής της έκθεσης για την ΠΓΔΜ, κατηγορείται για  χρηματισμό, ο  Σλοβένος κ. Τhaler, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα. Εμείς θα θέσουμε θέμα αξιοπιστίας της έκθεσής του μέσω των Ευρωβουλευτών μας, ποιά είναι η θέση μας;

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ:  Και εγώ σήμερα ενημερώθηκα για αυτές τις εξελίξεις, δυσάρεστες εξελίξεις. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα, δεν σας κρύβω ότι δεν αποκλείω τίποτα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια τελευταία ερώτηση: Είπατε ότι εσείς και άλλες χώρες  ζητήσατε βοήθεια για τη λαθρομετανάστευση. Ο συνάδελφος σας Ιταλός κ. Frattini,   μίλησε για την ανάγκη να μοιραστεί το βάρος της επικείμενης λαθρομετανάστευσης ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., υπάρχει τέτοια προοπτική;

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ:  Δεν έχει γίνει κάποια επίσημη συζήτηση μέχρι τώρα για συγκεκριμένα μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτονόητα είμαστε και εμείς σε επαφή με τους εταίρους μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν ή μπορούν να κληθούν να αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα. Υπάρχει εδώ ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ μας και όταν τα πράγματα είναι ώριμα θα πλησιάσουμε και τους υπόλοιπους εταίρους μας για να κάνουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις μας.

Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο, ότι υπάρχει μια σημαντική δέσμευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα επεξεργαστεί και θα παρουσιαστεί συνολικό ολοκληρωμένο σχέδιο  για αυτό το θέμα μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όχι αυτό της 24ης -25ης  Μαρτίου, αλλά  τον Ιούνιο. Και μέσα σε αυτές τις εργασίες που θα γίνουν από πλευράς Επιτροπής , εμείς σε συντονισμό και συνεργασία με τους εταίρους μας που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα,  θα υποβάλουμε κι εμείς τις δικές μας προτάσεις.