Δευτέρα, Μαρτίου 21, 2011

145 εκατ. ευρώ τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget