Δευτέρα, Μαρτίου 21, 2011

145 εκατ. ευρώ τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης