Δευτέρα, Μαρτίου 21, 2011

HOSTESS...

U.S. and Allies Launch Strikes on Libya
Celebrations Before the Strikes
A Jet Goes Down
Loading...

A Jet Goes Down

Less than 24 hours after the UN declared a no-fly zone over Libya, a fighter jet is shot down over Benghazi, the last remaining rebel stronghold. The BBC reported that, despite the Libyan government declaring a cease fire, pro-Gaddafi tanks, which began gathering at the outskirts of the city over night, entered the city at sunrise. (See more photos of the jet being shot down.)
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget