Παρασκευή, Απριλίου 22, 2011

Kathryn Schulz: On being wrong | Video on TED.com

Kathryn Schulz: On being wrong | Video on TED.com

HOSTESS...Μια ευφυής και φρέσκια διανοήτρια που εξηγεί γιατί δεν πειράζει να κάνουμε λάθη, αντίθετα μαθαίνουμε πολλά από αυτά. Αλλά ο φόβος μας να μην κάνουμε λάθος μας έχει τελματώσει σαν είδος...."άσε με να κάνω λάθος?"
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget