Παρασκευή, Απριλίου 08, 2011

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ.......ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ!!

HOSTESS...
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget