Παρασκευή, Απριλίου 08, 2011

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ.......ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ!!

HOSTESS...