Τετάρτη, Μαρτίου 21, 2012

Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κυβερνούν...HOSTESS...

SL-Έργο "αναπληρωτών"Sl-project "депутаты"


World debt comparison

The global debt clock

Our interactive overview of government debt across the planet

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget