Παρασκευή, Απριλίου 27, 2012

Αγαπητή Κατερίνα..."Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα"

HOSTESS...undefined
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
 κρατιστές πολιτικούς- τους αντιπαραγωγικούς  "λειτουργούς" του δημοσίου -τους αργόμισθους συνδικαλιστές

τους εκατοντάδες δημόσιους Οργανισμούς, Φορείς, Ινστιτούτα - τους προμηθευτές του δημοσίου - τους κομματικούς αφισοκολλητές κλπ 
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget