Πέμπτη, Ιουνίου 16, 2011

Μαρία Τζάνη για 2000 Χρόνια Παραπληροφόρησης (Maria Tzani)

HOSTESS...Απο Οι Πύλες του Ανεξήγητου.
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget